0 530 959 53 30
info@aycicegianaokulu.com
GÖZTEPE ANAOKULU |
BORNOVA ANAOKULU
| BORNOVA MİNİ KREŞ

Baby English Club


Ayçiçeği Baby English Club projemiz İngilizcenin, özellikle çocuklara yabancı dil olarak öğretiminde kabul görmüş Total Physical Response (Tümel Fiziksel Tepki) modeliyle, çocuklara eylemlerle, aktif bir şekilde öğretilmesini amaçlar. Bu öğretim modelinde hedef çocukların öğrenmelerini eğlenceli kılmak ve tutumlarını pozitif yönde geliştirmektir.

Ayçiçeği kids English Club’da ders etkinlikleri ve öğretim teknikleri çocukların hafıza kapasitesini genişleten, bilgiyi geri getirme ve konsantrasyon yeteneğini artıran pelmanism yöntemleri ile desteklenmektedir. Yine ders etkinlikleri, okulumuzda uygulanan Multiple Intelligence (Çoklu Zeka) modeliyle de desteklenerek çocuklarımızın farklı zekaları etkin hale getirilmekte, öğretimde verim maksimum düzeyde tutulmakta ve farklı zeka gelişim alanları desteklenmektedir.

Proje kapsamında okulumuzda tam zamanlı görev alan İngilizce kulüp öğretmenimiz öğrencilerimizle her gün en az iki ders yapmakta ve İngilizce ders saatleri dışında da, öğrencilerimiz film, yaratıcı drama, role play gibi sosyal kulüp aktiviteleri ile farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir.